Dec
18

Sta treba od “papira” iz katastra?

Šta treba od “papira” iz katastra?

Kako bi se nekretnina uopšte mogla prodati neophodno je da postoji njen upis u katastar nepokretnosti odnosno da joj je dokumentacija uredna.

Ovdje razlikujemo dva dokumenta:

  1. List nepokretnosti i
  2. Kopiju plana

Oba se vade u katastru a ima ih i na internetu (vidjeti linkove niže) pa u startu nije neophodno izlagati se troškovima njihovog vađenja već je i podatak sa interneta dovoljan. U slučaju kupoprodaje notari svakako traže „svježe“ dokumente pa će se onda izvaditi List nepokrtenosti odnosno kopija plana.

 

Kada teba list nepokretnosti a kada i kopija plana?

Za stanove je dovoljan samo List nepokretnosti a za kuće i placeve je potrebna je i kopija plana kako bi se vidjele granice placa i pristupni put.

 

Kako se „čita“ list nepokretnosti i na šta treba obratiti pažnju?

List nepokretnosti ima četiri dijela koji nam daju sledeće informacije:

  1. Koliki je plac
  2. Ko su vlasnici
  3. Kakvi objekti se nalaze na placu (kuća, zgrada sa stanovima, prazan plac, …)
  4. Ima li kakvih opterećenja

Kada se gledaju podaci o placu, pored njegove površine, obraćamo pažnju i na to kolika je površina  upisana pod temeljom objekta a koliko je slobodna površina (dvorište, bašta, parking, i sl.).

Vlasnici – jesu li osobe sa kojima razgovarate o kupoprodaji ustvari i vlasnici te nekretnine. Jesu li svi saglasni? Ako nisu vlasnici imaju li validno punomoćje da zastupaju vlasnike? I tome slično.

Podaci o objektima – ovo je najpobrkanije za protumačiti jer se prepliću etaže (P-prizemlje, I,II,.. spratovi, Pk – potkrovlje, S – suteren), pomoćni objekti, PD brojevi (kod stanova u zgradi), površine po pojedinim etažama itd. U suštini najvažnije je da se ukupna površina objekata upisanih u LN poklapa sa realnim stanjem. Ako je ovo slučaj onda super a ako nije … posebna je tema koliko je to rješiv a koliko nerješiv problem i tu već treba potražiti stručno mišljenje.

Ima li opterećenja ili ne? Ono što ovdje želite vidjeti je rečenica: „Ne postoje tereti i ograničenja“. Ako ih pak ima to je najčešće hipoteka od banke, neko pravo prolaza, plodouživanje i sl. Ovo su uglavnom rješive stvari. Ono što nikako ne želite vidjeti je postojanje sudskog spora ili zabrana otuđenja zbog … sve jedno čega.

Ovo su neke osnovne provjere koje svako od nas može uraditi kao preventivu prije nego što se rukuje sa drugom stranom ili se plati neka kapara.

Korisni linkovi:

Uprava za nekretnine: http://www.nekretnine.co.me/me/Katastarski_podaci.asp

Geoportal: http://www.geoportal.co.me/

 

Pogledajte video na ovu temu:

Leave a Reply